Egy népmesei táj múltja és jövője – beszélgetés Varga Annával fáslegelőkről, pásztorokról és a hagyományos ökológiai tudásról


Feliratkozás a podcastra: Soundcloud | iTunes | Spotify


Hivatkozások, háttérinformációk

Rövid jegyzetek a beszélgetésről

2:00 A fáslegelő definíciója

2:40 Fontos az emberi használat, emberi tevékenység a fáslegelők fenntartására

3:20 Erdősztyepp és szavannák

4:00 A tűz szerepe a szavannák fenntartásában

4:50 Kezdetek madarászként, és innen tért át az ökológiára, biológus népfőiskola Dr. Molnár Zsolt szervezésében

5:40 Megérteni az élőhelytípusok “viselkedését”, családi gazdálkodói gyökerek, fontos a tájban élő, gazdálkodó ember

6:40 Székelyföldi élmények, tankönyvbe illő fáslegelő a Kis-Homoród mentén

7:30 A fáslegelők hazai és nemzetközi szakirodalma közti különbségek

9:00 A fáslegelők előfordulásának gyakorisága, ökológiai jellemzőik

10:00 Felhagyott és fejlődő fáslegelők

10:30 Fáslegelők Erdélyben – itt jobban megőrződtek, Európa-szinten is kiemelt értéket jelentenek

11:30 Erdély és a magyarországi dombvidéki területek múltja, erdélyi tanulmányok, kutatások

12:10 Bakonyi, olaszfalui fáslegelő, saját kutatások, helyi nehézségek a magyarországi erdőtörvénnyel

13:10 Az olaszfalui fáslegelő “újjáélesztése”, a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása

14:30 A fáslegelő haszna, miért érdemes újra ilyen területeket kialakítani, gondozni, külterjes legelőgazdálkodás, a fák sokrétű haszna

15:30 A fák mint a legelő mikrokörnyezetének kiegyenlítői

16:00 Az erdőtörvény megnehezíti a fáslegelők kialakítását és fenntartását, történeti háttér

16:30 A TSZ-ek létrehozása mint a fáslegelők felhagyásának egyik fontos oka; az állattartás, falusi élet rendszerébnek megváltozása

17:40 Az önszerveződő, községi legelőgondozás megszűnése

18:10 Legelőtisztítás, közösség, “tending the wild”

19:00 A TSZ-ek hatása a közösségre, a legelőgondozásra, egy hagyomány leépülése; fáslegelők helyett zárt erdők alakultak ki sokhelyütt

20:20 Újonnan kialakított közösségi állattartási rendszerek napjainkban

21:00 Szabadság, közösség és legelőfenntartás

21:40 Közbirtokossági rendszer Erdélyben

22:10 A fáslegelő fenntartásának költségei, a fenntartási munka magas értéke a múltban

23:20 Résztvevő megfigyelés

23:40 A hagyományos legelőgazdálkodás története (Nyugat)-Európában; fáslegelők az Ibériai-félszigeten

25:40 Intenzív legelőgazdálkodás,a klímaváltozás hatásainak felismerése, fák szerepe a legelőterületeken

26:40 Agrárerdészet mint kiemelt EU-s téma, földalapú agrártámogatások szemléletének változása

28:00 Kutatások hatásai az európai uniós és magyar szakpolitikában; a magyar erdőtörvény változása: bizonyos erdőtípusopkban már lehet legeltetni

29:10 Az erdei legeltetés tiltásának okai

30:20 Legelőelkülönözési törvény a XIX. században; fahiány, erdővédelem a világháborúk után

31:20 Az erdei legeltetés valós hatásának vizsgálata, kutatások, fontos a pásztorok szakértelme a legeltetésből eredő károk elkerülésében

33:40 Az erdei legeltetés hagyományai, a pásztorok kulcsszerepe, miért nem alkalmas itt a villanypásztor

34:50 Az erdei legeltetés haszna; legeltetési szezon bővítése

36:30 Makkoltatás

37:40 A pásztorok máig fennmaradt hagyománya

38:20 Új ismeretek az idegenhonos erdők legeltetéséből

39:00 Hogyan ismerjük fel a felhagyott fáslegelőket?

40:00 Történeti források értelmezése, információgyűjtés ökológusszemmel, források értelmezése mai gazdálkodók segítségével

42:00 Analógia a kísérleti régészettel, az erdei legeltetés jelentősége a történeti források alapján

43:30 Fák botolása, takarmánygyűjtés és ennek ökológiai hatásai

45:00 A terepen eltöltött időről, kedvenc fáslegelőiről

46:30 Személyes kapcsolat pásztorokkal

47:30 “Boldog békeidők”, hogyan élték meg az emberek a hagyományok elsorvadását, pásztorokhoz, legelőkhöz kötődő rítusok

49:00 A “park” ősi képe az emberben

50:00 A pásztorvilág modern kori megerősödéséről

51:00 Pásztor Facebook-csoport, a bennünk élő pásztorkép, Nyugaton “menő” pásztorkodás, pásztorképzés, van kereslet a pásztorokra

53:50 Új gazdálkodók, pásztorok, családi hagyományok nélkül

56:50 Különböző tudasrendszerek találkozása és a természetvédelem

58:00 IPBES-projekt

58:40 Ökoszisztéma-szolgáltatások

1:00:20 Nem nyugati típusú tudás, hagyományos ökológiai tudás

1:02:00 A kulturális antropológiában tapasztalhatóhoz hasonló szemléletváltás az ökológiában, távolodás a “kolonialista” felfogástól

1:06:50 Pásztorok, fáslegelők szimbolikus hídszerepben