ALICE csodaországban – beszélgetés Barnaföldi Gergely Gábor részecskefizikussal


Feliratkozás a podcastra: Soundcloud | iTunes | Spotify


Barnaföldi Gergely Gáborral még márciusban ültünk le beszélgetni az ELTE lágymányosi kampuszán, épp akkortájt, amikor kiemelték a Nagy Hadronütköztető főként nehézion-ütközésekre specializált ALICE detektorának gigantikus időprojekciós kamráját.

A merész hallgatót annyival biztathatom, hogy a beszélgetés végére ez a mondat már biztosan nem fog idegenül csengeni. Ha pedig egy kicsit odafigyel, minden bizonnyal el tudja majd magyarázni egy kedélyes esti beszélgetésen a barátainak, hogy mik azok a színes vonalak a CERN által kiadott képeken, és gémer haverjait is elkápráztathatja tudásával, hogy mi mindenre használják még a gépükben ketyegő bivalyerős hardvert.

Ugyanakkor az sem titok, hogy nem jutott idő minden ösvény és mellékutca bejárására, a fehér foltok kiszínezésére alkalmasak lehetnek a lenti háttéranyagok.

Hivatkozások, háttérinformációk

„Nem jók a tudományos monokultúrák” – beszélgetés Szathmáry Eörs evolúcióbiológussal


Feliratkozás a podcastra: Soundcloud | iTunes | Spotify


Hivatkozások, háttérinformációk

A címlapkép forrása: NASA, mta.hu

Egy népmesei táj múltja és jövője – beszélgetés Varga Annával fáslegelőkről, pásztorokról és a hagyományos ökológiai tudásról


Feliratkozás a podcastra: Soundcloud | iTunes | Spotify


Hivatkozások, háttérinformációk

Rövid jegyzetek a beszélgetésről

2:00 A fáslegelő definíciója

2:40 Fontos az emberi használat, emberi tevékenység a fáslegelők fenntartására

3:20 Erdősztyepp és szavannák

4:00 A tűz szerepe a szavannák fenntartásában

4:50 Kezdetek madarászként, és innen tért át az ökológiára, biológus népfőiskola Dr. Molnár Zsolt szervezésében

5:40 Megérteni az élőhelytípusok “viselkedését”, családi gazdálkodói gyökerek, fontos a tájban élő, gazdálkodó ember

6:40 Székelyföldi élmények, tankönyvbe illő fáslegelő a Kis-Homoród mentén

7:30 A fáslegelők hazai és nemzetközi szakirodalma közti különbségek

9:00 A fáslegelők előfordulásának gyakorisága, ökológiai jellemzőik

10:00 Felhagyott és fejlődő fáslegelők

10:30 Fáslegelők Erdélyben – itt jobban megőrződtek, Európa-szinten is kiemelt értéket jelentenek

11:30 Erdély és a magyarországi dombvidéki területek múltja, erdélyi tanulmányok, kutatások

12:10 Bakonyi, olaszfalui fáslegelő, saját kutatások, helyi nehézségek a magyarországi erdőtörvénnyel

13:10 Az olaszfalui fáslegelő “újjáélesztése”, a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása

14:30 A fáslegelő haszna, miért érdemes újra ilyen területeket kialakítani, gondozni, külterjes legelőgazdálkodás, a fák sokrétű haszna

15:30 A fák mint a legelő mikrokörnyezetének kiegyenlítői

16:00 Az erdőtörvény megnehezíti a fáslegelők kialakítását és fenntartását, történeti háttér

16:30 A TSZ-ek létrehozása mint a fáslegelők felhagyásának egyik fontos oka; az állattartás, falusi élet rendszerébnek megváltozása

17:40 Az önszerveződő, községi legelőgondozás megszűnése

18:10 Legelőtisztítás, közösség, “tending the wild”

19:00 A TSZ-ek hatása a közösségre, a legelőgondozásra, egy hagyomány leépülése; fáslegelők helyett zárt erdők alakultak ki sokhelyütt

20:20 Újonnan kialakított közösségi állattartási rendszerek napjainkban

21:00 Szabadság, közösség és legelőfenntartás

21:40 Közbirtokossági rendszer Erdélyben

22:10 A fáslegelő fenntartásának költségei, a fenntartási munka magas értéke a múltban

23:20 Résztvevő megfigyelés

23:40 A hagyományos legelőgazdálkodás története (Nyugat)-Európában; fáslegelők az Ibériai-félszigeten

25:40 Intenzív legelőgazdálkodás,a klímaváltozás hatásainak felismerése, fák szerepe a legelőterületeken

26:40 Agrárerdészet mint kiemelt EU-s téma, földalapú agrártámogatások szemléletének változása

28:00 Kutatások hatásai az európai uniós és magyar szakpolitikában; a magyar erdőtörvény változása: bizonyos erdőtípusopkban már lehet legeltetni

29:10 Az erdei legeltetés tiltásának okai

30:20 Legelőelkülönözési törvény a XIX. században; fahiány, erdővédelem a világháborúk után

31:20 Az erdei legeltetés valós hatásának vizsgálata, kutatások, fontos a pásztorok szakértelme a legeltetésből eredő károk elkerülésében

33:40 Az erdei legeltetés hagyományai, a pásztorok kulcsszerepe, miért nem alkalmas itt a villanypásztor

34:50 Az erdei legeltetés haszna; legeltetési szezon bővítése

36:30 Makkoltatás

37:40 A pásztorok máig fennmaradt hagyománya

38:20 Új ismeretek az idegenhonos erdők legeltetéséből

39:00 Hogyan ismerjük fel a felhagyott fáslegelőket?

40:00 Történeti források értelmezése, információgyűjtés ökológusszemmel, források értelmezése mai gazdálkodók segítségével

42:00 Analógia a kísérleti régészettel, az erdei legeltetés jelentősége a történeti források alapján

43:30 Fák botolása, takarmánygyűjtés és ennek ökológiai hatásai

45:00 A terepen eltöltött időről, kedvenc fáslegelőiről

46:30 Személyes kapcsolat pásztorokkal

47:30 “Boldog békeidők”, hogyan élték meg az emberek a hagyományok elsorvadását, pásztorokhoz, legelőkhöz kötődő rítusok

49:00 A “park” ősi képe az emberben

50:00 A pásztorvilág modern kori megerősödéséről

51:00 Pásztor Facebook-csoport, a bennünk élő pásztorkép, Nyugaton “menő” pásztorkodás, pásztorképzés, van kereslet a pásztorokra

53:50 Új gazdálkodók, pásztorok, családi hagyományok nélkül

56:50 Különböző tudasrendszerek találkozása és a természetvédelem

58:00 IPBES-projekt

58:40 Ökoszisztéma-szolgáltatások

1:00:20 Nem nyugati típusú tudás, hagyományos ökológiai tudás

1:02:00 A kulturális antropológiában tapasztalhatóhoz hasonló szemléletváltás az ökológiában, távolodás a “kolonialista” felfogástól

1:06:50 Pásztorok, fáslegelők szimbolikus hídszerepben

Az agy matematikája – beszélgetés Orbán Gergővel


Feliratkozás a podcastra: Soundcloud | iTunes | Spotify


Hivatkozások, háttérinformációk

Rövid jegyzetek a beszélgetésről

1:30 A mesterséges intelligencia, a mélytanuló rendszerek leginkább kategorizációs feladatokban jók (érdekes módon pont ezek a feladatok, amelyekkel leggyakrabban a laborkísérleteket is végzik). 5-10 év alatt e téren elérték az ember szintjét.

3:30 Felismerés: egy speciális esetben tud ennyit a mesterséges intelligencia, ez egy ugródeszka, innen már elkezdhetjük megkérdezni, hogy az itt alkalmazott matematika mennyiben tér el az emberi idegrendszerben működőtől.

4:30 Több számítógépes játékon egyszerre játszva is képes a mesterséges intelligencia emberi teljesítményt nyújtani.

5:00 A mélytanuló rendszerek elég rugalmasak, és nagy adathalmazon tanítják őket – gordiuszi megoldással kezelik a tanulás problémáját – az emberi agy viszont kevés adatból is viszonylag hatékonyan tud tanulni

6:30 Mélytanulás: mesterséges intelligencia vagy statisztikai módszer?

7:20 A minket körülvevő világban gyakran nehéz következtetéseket levonni – ilyenkor segít a statisztika, de nem mindegy, hogy milyen matematikát használ a rendszer e statisztika elkészítéséhez

8:00 Kell egy hipotézis? Épp a mélytanuló rendszerek rugalmassága az, ami megszabadít attól a tehertől, hogy erős hipotéziseket kelljen megfogalmaznunk. Ezért vannak próbálkozások olyan tanuló rendszerek létrehozására is, ahol a hipotézisek terét szűkítik, strukturálják (például: probabilisztikus programozás).

8:00 Kutya- és macskaképek – felügyelet melletti/felügyelet nélküli tanulás.

10:50 Az emberi tanulás felügyelet nélküli típusú. Az efféle mesterséges rendszerek nagy fejlődés előtt állnak, de a jelenlegi nagy és gyorsan felhasználható eredményeket a mélytanuló rendszerek adják a maguk felügyelt tanulási megoldásaival. Épp e különbségek vizsgálatáról szól Orbán Gergőék kutatása az élőlények idegrendszerében. Milyen matematika működik az agyban, az idegrendszerben?

13:00 A mélytanuló rendszerek alapfelépítése – rétegek, majd a legmélyebb rétegen címkék. Kérdés: mi a leképezés a stimulustól a címkékig? Előrecsatolt rendszer vs. ami az agyban zajlik.

15:00 Mit tudunk a látásról az agyban? A látás a leginkább felfedezett terület, a gépi látás, a mesterséges intelligencia eredményei alapján elég jó hipotéziseket tudunk megfogalmazni. A mesterséges intelligencia és az agykutatás erősen tud kölcsönhatni.

16:10 Az elsődleges látókéreg tulajdonságait kezdjük megismerni, a magasabb rétegekről kevesebbet tudunk, de a hierarchikus rendezettség nagyon fontos jellemző.

18:00 A mostani eredményről. A mélytanuló rendszerek nem képesek azt megjeleníteni, hogy a bemenet alapján levont következtetések bizonytalansággal terheltek. Pl. milyen irányban állnak az ablak rúdjai?

19:10 Ha a bizonytalanságot is megjelenítjük a rendszerben, akkor nem igaz, hogy az információ csak előrecsatoltan áramlik.

19:40 Kísérletekkel (ezeket az együttműködő partnerek végezték) igazolták: nem előrecsatolt rendszerekben megjelennek korrelációk az idegsejtek válaszaiban. A neuronok válaszai nem függetlenek egymástól – ez a korreláció. Ezek arra utaló jelzések, hogy a felülről lefelé irányuló jelek bizonyos helyzetekben aktívabbak, máskor kevésbé aktívak.

21:00 Akkor aktívabbak, amikor a mutatott képek strukturáltak (megjelennek bennük magasabbrendű objektumok, mintázatok) – ez arra utal, hogy ilyenkor megjelennek stimulusspecifikus aktivitások a magasabbrendű látókéregben –> stimulusspecifikus visszajelzés. Ha ugyanakkor nincs ilyen struktúra, akkor a megfigyelt korrelációk sem stimulusspecifikusak.

22 :30 A világ struktúrájáról korábban megtanult információ áramlik vissza, és segít a pillanatnyilag mutatott képek értelmezésében és az alacsonyszintű információfeldolgozásban.

23:40 Ezért van az is, hogy az ember pl. mindenben arcot lát. Hasonló, erős előzetes elvárás a képekkel szemben, hogy háromdimenziósak legyenek.

25:10 A konkrét kísérletekről. Frankfurti majomkísérletek Wolf Singer MTA külső tag laborjában. Együttműködés a kísérlettervezésben és az elemzésben – fontos volt, hogy a predikciókat kontrollált kísérletekkel teszteljék.

26:50 Human Frontier Science Program együttműködés – egy hosszabb projekt kezdete, a mostani kísérletek már részei ennek, a megalapozást jelentik, négy kutatócsoport együttműködése a nagy projekt.

28:10 Egerek és majmok közti kísérletpárok összeállítása – keretrendszer épül. Majmok: fejlett látórendszer, ezért ember számára releváns stimulusokkal is lehet dolgozni; egerek: fejletlenebb látórendszer, de fejlettebb, összetettebb mérési módszerek.

31:20 Hogyan befolyásolja a kísérleteket az állat fejében élő modell? A kísérleti rendszerek jellemzői.

33:30 Állati intelligencia. A környezet és cél jelentős befolyással van a viselkedésre, az idegrendszerre és az agybeli világmodellre. Ezért normatív megközelítést követnek, ahol a környezet és a cél van a középpontban.

34:30 A látás, illetve egyéb érzékszervek szerepe, dominanciája egér/ember esetén, ennek agyi reprezentációja, hatása a kísérletekre.

37:00 Több érzékszervi stimulusbombázás vs. a kísérletezés elve, méréstechnikai, adatfeldolgozási akadályok – önvezető autók, az ipari innováció kölcsönhatása az agykutatással.

39:40 Agyi matematika és molekuláris biológiai kutatások kapcsolata, Orbán Gergőék a viselkedés és az ideghálózatok szintjeit kapcsolják össze, más szintek közti kapcsolatok: kutatások a KOKI-ban.

42:30 Lehetséges-e kiborgagyat készíteni? Inkább a perifériák közelében kezdjük megismerni az agy működését.